Carnavalul personajelor din povesti

A. FIȘA ACTIVITĂȚII
Nivelul de învăţământ: preșcolar, primar, gimnazial, profesional și liceal
Numărul elevilor din şcoală: 910
Numărul cadrelor didactice din şcoală: 76
Coordonatorul activităţii: Sas Sanda Daniela, profesor pentru înv. primar la
cls. a II-a C
Date de contact: Tel. 0744475678, e-mail: sas.sanda@yahoo.com
1. Titlul activităţii: „Carnavalul personajelor din poveşti”
2. Domeniul în care se încadrează: artistic (teatru)
3. Scopul activităţii: Exprimarea de idei, experienţe şi emoţii, sentimente prin
modalităţi specifice artelor
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
– manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor
orale, în contexte de comunicare cunoscute;
– participarea la acţiunile grupului de apartenenţă, dovedind iniţiativă şi
creativitate;
– cântarea în colectiv a cântecelor specifice temei;
– executarea unor dansuri libere pe cântecele interpretate de copii;
– asocierea unor elemente simple de exprimare prin intermediul artelor
vizuale cu alte forme de exprimare: literatură, muzică, dans
5. Elevii participanţi: elevii clasei a II-a C (23 elevi)
la activitate au participat toţi elevii clasei din grupul ţintă
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: Activitatea face parte din cadrul
proiectului educaţional „Cartea personajelor îndrăgite”, proiect care s-a
desfăşurat pe întreg anul şcolar cuprinzând mai multe activităţi:
• Cartea – vizită la tipografie şi bibiliotecă;
• În lumea poveştilor- lectură, dramatizări, joc de rol;
• Cartea personajelor îndrăgite – prezentarea cărţilor realizate de către
elevi la CDI-ul şcolii;
• Carnavalul personajelor din poveşti
Carnavalul personajelor din poveşti a avut loc la Casa de Cultură „Vasile
Grigore Latiş” din Tîrgu Lăpuş în data de 30.05.2017
7. Descrierea activităţii:
Obiectivul acestui proiect educaţional este de a-i face pe elevi să
îndrăgească lectura, de a face din lectură un gest natural, de a arăta prin diverse
mijloace că lectura este prezentă în viaţa şcolarilor mici. Lectura este o abilitate
de bază pe care copiii trebuie să o dezvolte în şcoală şi contribuie esenţial la
educarea lor în dimensiuni etice şi estetice.
Partenerii acestui proiect sunt Tipografia „Galaxia Gutenberg” şi
Biblioteca Oraşului Tîrgu Lăpuş care au contribuit la buna desfăşurare a
activităţilor propuse. Părinţii s-au implicat pe tot parcursul proiectului, de aceea
toate activităţile din cadrul lui au avut un mare succes.
8. Rezultate obținute:
• Dramatizările povestirilor;
• Parada costumelor din cadrul activității;
• Expoziția de carte;
• Chestionare;
• Articole din mass-media;
• Promovarea pe rețelele de socializare
9. Continuitatea activității:
S-a propus continuarea cu alte activităţi similare în anul şcolar următor
deoarece elevii au fost motivaţi pe parcursul derulării acestui proiect
educaţional şi foarte implicaţi în toate activităţile. Proiectul de activitate are
continuitate nu numai la clasele din ciclul primar, extinzându-se și la cele din
ciclul gimnazial și liceal. De asemenea activitățile desfășurate în cadrul
proiectului educațional propune atragerea elevilor spre lectură sub forma unor
strategii activ-participative, tradiționale și moderne în cadrul cărora rezultatele
muncii elevilor sunt ușor de cuantificat, feed-backul activității atât pentru
cadrul didactic cât și pentru elevi fiind pozitive.
Obiectivul major al activității se pliază pe una din principalele ținte
educaționale la nivelul Uniunii Europene și al Strategiei naționale de învățare
pe tot parcursul vieții derulată în perioada 2015-2020 de către Ministerul
Educației Naționale și anume „dezvoltarea competențelor de lectură”.
10. Motivația propunerii:
Am ales această activitate deoarece, elevii îşi dezvoltă memoria, gândirea,
imaginaţia şi vocabularul, atenţia distributivă, cunoştinţele lor cunosc un salt
calitativ, se trezeşte curiozitatea, interesul, se nasc sentimente, se formează
atitudini, îşi educă stăpânirea de sine. Întreaga personalitate a copilului se
dezvoltă prin persevereţa, curajul şi simţul de răspundere.
Copiii timizi îşi înving treptat teama iar bucuria propriului succes îi face
încrezători în forţele lor.
Pe parcursul pregătirii carnavalului au fost antrenaţi toţi elevii clasei după
puterile, ştiinţa şi talentul lor. Chiar şi cel mai indiferent doreşte să participe la
activitate, să aibă un rol. Ei nu se simt frustraţi, nu se simt lăsaţi deoparte. Toţi
sunt egali şi importanţi în aceeaşi măsură. Astfel se înlătură individualismul şi
egoismul şi se dezvoltă colaborarea între elevi, între elevi şi învăţător. Din buna
colaborare copiii înţeleg că fiecare în parte este ca o piesă a unui puzzle care va
fi corect realizat numai dacă fiecare va fi la locul potrivit.

Cartea_Personajelor_Indragite_LTH_Gc_MoisilCarnavalul personajelor din povesti LTH GC Moisilcropped-dsc_0220.jpgIMAG2305IMAG2391DSC_0246DSC_0352DSC_0381DSC_0213DSC00226IMAG2401IMAG2393

 

Reclame