,,TEHNICI DE SUPRAVIEȚUIRE”

Fișa de activitate

Numele și adresa unității de învățământ aplicante

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”, Str. Progresului, Nr. 43, Baia Mare, Maramureș,Telefon: 0262 225 803, E-mail: colegiulasbm@gmail.com

Nivelul: liceal

Numărul elevilor din școală: 689

Numărul cadrelor didactice din școală: 61

Coordonatorul activității:

Ciurte Camelia Elena, profesor geografie-istorie

Puiu Mariana, profesor limba și literatura română, Club Art-School

Vaida Aniko, profesor biologie, Club Eco-School

Ilioasa Adriana, profesor TIC, Club Creatori Multimedia

 1. Titlul activității: ,,TEHNICI DE SUPRAVIEȚUIRE”
 2. Domeniul în care se încadrează: Abilități de viață
 3. Scopul activității: Formarea unui comportament adecvat, generarea unei schimbări atitudinale în cazul situaţiilor de urgenţă: cutremur, incendiu, avalanșe, inundații, alunecări de teren.
 4. Obiectivele educaționale:
 • Să recunoască formele de manifestare a catastrofelor naturale;
 • Să cunoască diferite sisteme de alarmare a populaţiei şi să acţioneze diferenţiat, în funcţie de tipul de alarmă;
 • Să apeleze la sprijinul instituţiilor şi misiunilor umanitare de protecţie civilă, în caz de nevoie;
 • Să aplice modalităţile de intervenţie şi ocrotire a populaţiei, în caz de catastrofe naturale şi război;
 • Să exerseze modul de comportare în cazul producerii unui cutremur;
 • Să aplice măsurile de prim ajutor în caz de fracturi, entorse, arsuri, intoxicații, insolație, blocarea căilor respiratorii cu corpi străini, intervenția în caz de înec, electrocutare;
 • Să acționeze corect în activitățile desfășurate în aer liber (pe munte, în pădure);
 • Să-și însușească codul internaţional de semnalizare şi alarmare, pentru a putea comunica celor din preajmă nevoia de ajutor ivită în împrejurări grele;
 • Să învețe să monteze un cort;
 • Să cunoască regulile pentru a evita pericolul pe munte;
 • Să încurajeze creativitatea elevilor, lucrul în echipă.

 

 1. Elevi participanți:

Grup țintă

 • Elevii claselor liceale de la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, forma de învăţământ zi,

cu profil tehnic,  70 de elevi, reprezentând 100% din numărul total de elevi din grupul țintă.

 • Elevii claselor cu învățământ profesional de la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, 40

de elevi, reprezentând 100% din numărul total de elevi din grupul țintă.

 • 17 Cadre didactice: ing. Neamț Alina Tatiana, prof. Vaida Aniko, prof.Puiu Mariana, prof. Ilioasa Adriana, prof. Bledea Raluca, prof. Stark Andrea, prof. Both Aurelia, prof. Pop Cosmin, prof. ing. Glodean Ligia, prof. ing. Mândruțescu Carmen, prof. ing. Deceanu Dana, prof. ing. Ofrim Camelia, prof. ing. Maxim Ioana, prof. ing. Ionuț Teodor, administrator rețea Popescu Nicoleta, laborant Nechita Maria, maistru Ivegheș Marin;
 • Personal nedidactic (3 muncitori).

 

 1. Durata și locul desfășurării activității:

Activitatea s-a derulat în data de 23.05.2017 pe parcursul a 6 ore, la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”.

 

 1. Descrierea activității :

Proiectul a abordat temele: ”Comportament în caz de cutremur”, ”Salvatorii SMURD”, ”Muntele, prieten sau dușman”. Punctul forte – caracterul aplicabil al informațiilor acumulate în cadrul cluburilor Art-School, Eco-School, Creatori Multimedia, orelor de biologie, geografie, desen, educație fizică și dirigenție. S-a făcut ușor trecerea de la „a ști” la „a ști să faci”; stilul – nonformal. Activităţile – organizate în parteneriat cu  ISU „Gheorghe Pop de Băsești”, Maramureș, serviciul SMURD (3 paramedici), Societatea Carpatină Ardeleană, Filiala Gutinul. Elevii au fost învățați cum să reacționeze în diferite situații de urgență. Au simulat diverse situații accidentale, au  folosit accesoriile din dotarea autospecialelor de intervenție. Elevii voluntarii din cluburi alături de Societatea Carpatină Ardeleană au prezentat activități practice. Metode: brainstorming-ul, aplicații practice, observația, explicația, exercițiul, demonstrația, problematizarea.

 

 1. Descrieți rezultatele obținute în urma activității:

Participanții au învăţat:

– să folosească stingătoarele cu pulbere;

– să se comporte în caz de cutremur;

– să folosească 4 tehnici de bază în acordarea primului ajutor;

– să utilizeze 6 tehnici de supraviețuire în natură;

– să aprecieze mai mult viața și omul de lângă ei;

– să monteze un cort;

– să cunoască modalități de alarmare și semnalizare pe munte;

– să folosească unele plante locale ca prim ajutor;

– să participe la 2 experimente utile prezentate interactiv;

– să implice colegii în acțiunile de voluntariat.

 

 1. Precizați dacă elevul/profesorul/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru

 

Elevii, cadrele didactice și personalul nedidactic au fost foarte entuziasmaţi, și au oferit constant un feed-back pozitiv activităților noastre. Partenerii și-a manifestat dorința de colaborare cu elevii școlii noastre, asigurându-ne de sprijinul lor ori de câte ori va fi nevoie.

Pe parcursul activităților s-au născut deja idei de dezvoltare a proiectului.

 

 1. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai…

 

Activitatea a fost apreciată ca fiind una dintre cele mai eficiente metode prin care informaţiile ajung în familii (bunici, părinţi, fraţi).

Proiectul„TEHNICI DE SUPRAVIEȚUIRE” a întrunit adeziunea majorității elevilor școlii, a părinților și cadrelor didactice, deoarece s-a bazat pe un demers  didactic interdisciplinar aplicativ.

 

Partenerii și voluntarii implicați și-au luat rolurile în serios, dornici să dezvolte  competenţe cheie, importante pentru integrarea pe piața muncii.

Proiectul şi-a propus să dezvolte la elevi conștientizarea și responsabilizarea față de adevăratele valori, reflectate prin cultură, credință, muncă şi spirit civic.

Elevii au exersat comportamente și tehnici de supraviețuire corecte, nu doar auzite sau văzute în filme.

Proiectul  poate fi model pentru toate unitățile de învățământ deoarece cuprinde activități utile și antrenante, care le dezvoltă elevilor abilități de apărare și relaționare, mai mult – să-i facă să înțeleagă că există modalități de petrecere a timpului liber altfel decât în fața unui calculator.

”În ceea ce privește alegerea carierei, cu toții vor să devină momentan pompieri sau paramedici pe ambulanțele SMURD” a precizat d-na profesor Puiu Mariana.

 

 

 1. Mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților

 

 Zsofi Alex (clasa 9B înv. profesional)

”Mi-a plăcut momentul în care ni s-a prezentat modul de utilizare a unui extinctor, modul în care se montează un cort în natură și ce trebuie să fac în caz de cutremur.”

 

   Coț Daniel (clasa a X- a C)

     ”Mie mi-a plăcut

     experimentul cu

        stingătorul”.

 

Vindlinger Alex (clasa 9B înv. profesional)

 ”Am observat că ambulanța SMURD are un aparat cu electroșocuri necesar pentru acordarea primului ajutor. Paramedicii erau experimentați și dau dovadă de curaj.

În cazul unui cutremur am învățat că cel mai bine este sa te așezi sub bancă sau sub tocul ușii, daca te afli la școală.”

              

Oancea Rareș (clasa 9B înv. profesional)

 ”Mi-a plăcut mașina de pompieri, cadrele medicale și doamna inspector de la ISU. Aceștia m-au făcut să înțeleg ce am de făcut în cazul unui accident sau al unui cutremur.”

 

Raț Andrei (clasa 9B înv. profesional)

”Am învățat că în caz de cutremur să nu folosim scările și liftul, să ne adăpostim sub bănci sau tocul ușii. Am învățat ca trebuie să avem în casă un rucsac pregătit cu obiecte necesare supraviețuirii în cazul unui cutremur.”

 

Demian Bogdan (clasa a X-a A)

            ”Participând la activitatea ”Tehnici de supraviețuire” mi-am îmbunătățit cunoștințele legate de modul de comportament în cazul unui cutremur. Am rămas impresionat de echipamentul din dotarea ambulantei, echipament necesar pentru salvarea de vieți.”

 

Mureșan Raul (clasa 9B înv. profesional)

 ”Am învățat tehnici de resuscitare și de supraviețuire în cazul unui cutremur.”

             Petric Petru (clasa 10 C înv. profesional)

”Activitățile au fost foarte interesate, am mai văzut la televizor cum trebuie să ne comportam în caz de cutremur dar aici am putut exersa.

Mie mi-a plăcut cel mai mult demonstrația făcută de cei de la SMURD, și chiar m-am oferit ca voluntar pentru ca asistenții medicali să poată prezenta cum se acorda primul ajutor”.

 

          Trif Ionuț (clasa 9B înv. profesional)

 ”Modul comic de prezentare a asistenților de pe ambulanță și dotările speciale pe care trebuie să le utilizeze în caz de urgență.

M-a impresionat rucsacul medical care conține foarte multe instrumente medicale necesare acordării primului ajutor dar care cântărește doar 15 kg.”

 

Mureșan Beniamin (clasa a X- a C)

”Activitățile din Școala Altfel mi s-au părut foarte interesante și utile deoarece ne-au prezentat tehnicile de supraviețuire în caz de cutremur, cum să acordăm primul ajutor persoanelor aflate în accident și cum să supraviețuim într-o excursie la munte”.

 

Rezmeveș Andrei (clasa 9B înv. profesional)

”Am învățat la ”Tehnici de supraviețuire” cum pot să ajut o persoană să supraviețuiască în urma unui accident sau în cazul unui cutremur. Am observat că mașina de SMURD este dotată cu tot ce este necesar unei săli de operație.”

  Lăcătuș Florin (clasa a X-a A)

”Această activitate m-a impresionat în mod plăcut prin informațiile pe care mi le-au transmis.

Am învățat că anumite lucruri și gesturi pot salva viața unui om. Făcând fotografii am observat aparate folosite pentru salvarea de vieți.”

 

Adelin Crăciun (clasa a X- a C)

”Venirea celor de la ISU la liceul nostru ne-a bucurat foarte tare, deoarece am aflat multe lucruri interesante de care nu am știut, iar sfaturile în caz de cutremur și de incendiu sunt foarte bune”.

 

Bărnuțiu Istina (clasa a X-a A)

            ”Prin participarea la această activitate am învățat cum sa mă protejez pe mine și pe cei din jurul meu în caz de incendiu sau cutremur. De asemenea am învățat să montez un cort.”

Ardelean Andrei (clasa 10 C înv. profesional)

”Am învățat cum se poate monta un cort, cum putem acorda primul ajutor în caz de accident. Ne-am făcut poze cu cei de la SMURD . Eu cred ca aceste ore au fost foarte utile”.

 

Gulyas Olimpiu (clasa a X- a C)

”Am dobândit mai multe cunoștințe care ne vor ajuta să ne protejăm, să avem grijă de noi și de alții”.

 

 Simion Godenka (clasa a X- a C)

”Ziua de Marți a fost după părerea mea cea mai frumoasă zi…. pentru că cei de la I.S.U ne-au învățat cum să ne comportăm când este un cutremur…. Și cei de la SMURD ne-au arătat că în acea mașina este echipament pentru toate cazurile…. Iar acei oameni cu tehnicile de supraviețuire ne-au arătat cum sa facem un cort…

 

A fost o zi foarte interesantă, iar cei care nu au fost la școală au pierdut o zi foarte bogată în informații”.

 

Bădescu Florin (clasa a X-a A)

”Participând la această activitate am învățat modul de comportament în caz de cutremur. Mi-a plăcut în mod deosebit dotarea ambulanței cu aparatura necesară pentru a salva viețile oamenilor.”

 

Antonio Bozântan (clasa a X- a C)

„Mie mi s-au părut foarte folositoare tehnicele de supraviețuire deoarece nu știi unde ajungi să lucrezi sau nu știi ce se ți se poate întâmpla”.

  

      Prof. Both Aurelia

”O activitate antrenantă, utilă atât pentru elevi, cât și pentru noi, adulții. Am privit cu

interes toate prezentările făcute de invitați și m-a încântat foarte mult entuziasmul și interesul elevilor de-a participa activ la exercițiile propuse. O consider foarte benefică pentru tinerii noștri,   deoarece   universul   lor   se   limitează   doar   la   acea   ”cutie   magică”   care   le   deschide ”lumea”, adică calculatorul, iar când sunt puși în fața anumitor situații problemă, nu știu cum să reacționeze”

 

     Prof. Puiu Mariana

”Elevilor le-au fost prezentate metodele prin care să supraviețuiască unei situații de urgență, dar și cum să reacționeze rapid atunci când cineva se află în pericol. Momentul de atracție a fost când copiilor li s-a permis să folosească pistoalele de înaltă presiune ale celor mai noi autospeciale. În ceea ce privește alegerea carierei, cu toții vor sa devină momentan pompieri sau paramedici pe ambulanțele SMURD”.

 

    Prof. Bledea Raluca

            ”Activitatea a fost atractivă, interesantă și educativă. Elevii au înțeles și au pus în practică diferite tehnici de supraviețuire.”

 

     Prof. Vaida Aniko

Activitățile din cadrul proiectului ,,Tehnici de supraviețuire” au fost extrem de bine primite de elevi și de profesori.  Explicațiile au fost clare,  concise, ilustrate de filme, afișe,  pliante,  fluturași. Demonstrația modului cum se face evacuarea încăperilor a fost binevenită. Însă copiii au fost încântați de echipajul de la SMURD care a prezentat cunoștințele într-un mod accesibil, vioi, atractiv”.

    

 

 

Tehnici (54)Tehnici (53)Tehnici (52)Tehnici (51)Tehnici (50)Tehnici (46)Tehnici (44)Tehnici (43)Tehnici (42)Tehnici (41)Tehnici (40)Tehnici (39)Tehnici (38)Tehnici (37)Tehnici (36)Tehnici (35)Tehnici (34)Tehnici (33)Tehnici (32)Tehnici (31)Tehnici (30)Tehnici (29)Tehnici (28)Parteneriat Soc. ArdeleanaTehnici (27)Parteneriat ISUTehnici (26)Tehnici (25)Tehnici (24)Tehnici (23)Tehnici (22)Tehnici (21)Tehnici (20)Tehnici (19)Tehnici (18)Tehnici (17)Tehnici (16)Tehnici (15)Tehnici (14)Tehnici (13)Tehnici (12)Tehnici (11)Tehnici (10)Tehnici (9)Tehnici (8)Tehnici (7)Tehnici (6)Tehnici (5)Tehnici (4)Tehnici (3)Tehnici (2)Tehnici (1)TEHNICI DE SUPRAVIETUIRE SALIGNYpoza reprezentativa

Reclame