ZILELE CARIEREI-EDIȚIA A II-A

ACTIVITĂŢII
ZILELE CARIEREI-EDIȚIA A II-A
” Dacă vei cultiva grâu vei culege roadele un an, dacă vei cultiva oameni vei culege roadele o sută de ani!” Proverb chinezesc

II. DOMENIUL: ORIENTARE PROFESIONALA
TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:
• ABILITĂŢI DE VIAŢĂ
• CONSILIERE ŞI ORIENTARE
III. SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Prin acest proiect Liecul Borșa își dorește să contribuie la dezvoltarea socială, economică și culturală a comunității locale, prin încurajarea tinerilor spre cariere de succes care să le asigure atât succesul profesional cât și personal, ca membrii activi și responsabili ai societății.
IV. OBIECTIVE EDUCAŢIONALE:
– stabilirea intențiilor de dezvoltare profesională și personală a fiecăruia dintre elevii implicați în proiect;
– îndrumarea elevilor spre identificarea obiectivelor de carieră propuse și stabilirea unui raport corect între acestea și cererea de pe piața muncii;
– formarea de atitudini şi comportamente responsabile cu privire la formarea profesională și învățarea continuă;
– dezvoltarea personală a elevilor prin dobândirea de informații privind tehnici de căutare a unui loc de muncă și folosirea instrumentelor de lucru ( scrisoare de intenție, C.V., pregătirea pentru prezentarea la interviu, însușiirea de informații privind legislația muncii, drepturile și obligațiile angajaților);
– îndrumarea elevilor în accesarea și valorificarea surselor oficiale de informații privind oferta de școlarizare din învățământul universitar și cerere de pe piața muncii;
– dezvoltarea competențelor și ablilităților fiecărui elev implicat pentru a-și stabili, urmări și realiza direcțiile de dezvoltare profesională și obiectivele de carieră într-o manieră realistă, aplicabilă în baza unui plan individual de de acțiune;

FISA ACTIVITATE

Reclame